TRƯỜNG MẦM NON NÉT HOA

Album buổi học ngày 12/7 - Bé làm thí nghiệm vật nổi chìm: nước,bikini soda, nước muối, nước đường.


 

Subscribe to our Newsletter

Liên hệ hỗ trợ

Email: nethoaedu@gmail.com

Đối tác của chúng tôi